1. Internet cáp quang (các gói cước hộ gia đình)

(*)Ưu đãi đặc biệt gói cước NET5PLUS:

Tặng 2 gói cước tivi:

 • Tivi1:  gói cước truyền hình Sport (hơn 200 kênh truyền hình, gần 60 kênh HD, tích hợp kênh K+ và chùm kênh VTV Cab).
 • Tivi2: gói cước Flexi  hơn 160 Kênh, gồm 60 Kênh HD và 25 kênh đặc sắc VTVCab

2. Internet cáp quang pro (gói nâng cao)

FAST 30+
350.000/tháng


 • Băng thông trong nước: 60Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 256kbps
 • Miễn phí 1 IP tĩnh
Đăng ký

FAST 40+
440.000/tháng


 • Băng thông trong nước: 80Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 512kbps
 • Miễn phí 1 IP tĩnh
Đăng ký

FAST 50
660.000/tháng


 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 784kbps
 • Miễn phí 1 IP tĩnh
Đăng ký

FAST 60
880.000/tháng


 • Băng thông trong nước: 120Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 1Mb
 • Miễn phí 1 IP tĩnh
Đăng ký

FAST 60+
1.400.000/tháng


 • Băng thông trong nước: 120Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 2Mb
 • Miễn phí 1 IP tĩnh
Đăng ký

FAST 80
2.200.000/tháng


 • Băng thông trong nước: 180Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 1.5Mb
 • Miễn phí 1 IP tĩnh
Đăng ký

FAST 80+
3.300.000/tháng


 • Băng thông trong nước: 180Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 3Mb
 • Miễn phí 1 IP tĩnh
Đăng ký

FAST 100
4.400.000/tháng


 • Băng thông trong nước: 200Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 2Mb
 • Miễn phí 4 IP tĩnh
Đăng ký