1. Internet cáp quang (các gói cước phổ thông)

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 1 – 15Mbps

165.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 2 – 20Mbps

180.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 3 – 25Mbps

200.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 4 – 30Mbps

220.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 5 – 35Mbps

250.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 6 – 40Mbps

300.000

Gói Net 1 – 15Mbps

165.000

 • Băng thông trong nước: 15Mbps
 • Băng thông Quốc tế: không cam kết
 • Giá cước trọn gói: 165.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình.
Đọc tiếp

Gói Net 2 – 20Mbps

180.000

 • Băng thông trong nước: 20Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 256Kbps
 • Giá cước trọn gói: 180.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình.
Đọc tiếp

Gói Net 3 – 25Mbps

200.000

 • Băng thông trong nước: 25Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 256Kbps
 • Giá cước trọn gói: 200.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình.
Đọc tiếp

Gói Net 4 – 30Mbps

220.000

 • Băng thông trong nước: 30Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 256Kbps
 • Giá cước trọn gói: 220.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu cao và các quán cafe, quán ăn, doanh nghiệp…
Đọc tiếp

Gói Net 5 – 35Mbps

250.000

 • Băng thông trong nước: 35Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 256Kbps
 • Giá cước trọn gói: 250.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu cao và các quán cafe, quán ăn, doanh nghiệp…
Đọc tiếp

Gói Net 6 – 40Mbps

300.000

 • Băng thông trong nước: 40Mbps
 • Băng thông Quốc tế: 512Kbps
 • Gía cước trọn gói: 300.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu cao và các quán cafe, quán ăn, doanh nghiệp…
Đọc tiếp

2 Internet cáp quang pro (các gói cước nâng cao)