1. INTERNET & TRUYỀN HÌNH FLEXI

 • Wifi internet: 30Mbps
 • Truyền hình: 160 kênh
Đăng ký
 • Wifi internet: 40Mbps
 • Truyền hình: 160 kênh
Đăng ký
 • Wifi internet: 55Mbps
 • Truyền hình: 160 kênh
Đăng ký
 • Wifi internet: 70Mbps
 • Truyền hình: 160 kênh
Đăng ký

2. INTERNET & TRUYỀN HÌNH K+ ( K+1, NHỊP SỐNG, PHÁI MẠNH, PHONG CÁCH)

 • Wifi internet: 30Mbps
 • Truyền hình: 160 kênh & 4 kênh K+
Đăng ký
 • Wifi internet: 40Mbps
 • Truyền hình: 160 kênh & 4 kênh K+
Đăng ký
 • Wifi internet: 55Mbps
 • Truyền hình: 160 kênh & 4 kênh K+
Đăng ký
 • Wifi internet: 70Mbps
 • Truyền hình: 160 kênh & 4 kênh K+
Đăng ký