1. INTERNET & TRUYỀN HÌNH FLEXI

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 1 – 15Mbps

215.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 2 – 20Mbps

230.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 3 – 25Mbps

250.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 4 – 30Mbps

270.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 5 – 35Mbps

300.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 6 – 40Mbps

350.000

Combo Net 1 – 15Mbps

215.000

 • Băng thông: 15Mbps
 • Kênh: 160 kênh
 • Giá cước trọn gói: 215.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 1 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình.
Đọc tiếp

Combo Net 2 – 20Mbps

230.000

 • Băng thông: 20Mbps
 • Kênh: 160 kênh
 • Giá cước trọn gói: 230.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình.
Đọc tiếp

Combo Net 3 – 25Mbps

250.000

 • Băng thông: 25Mbps
 • Kênh: 160 kênh
 • Giá cước trọn gói: 250.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình.
Đọc tiếp

Combo Net 4 – 30Mbps

270.000

 • Băng thông: 30Mbps
 • Kênh: 160 kênh
 • Giá cước trọn gói: 270.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu cao và các quán cafe, quán ăn, doanh nghiệp…
Đọc tiếp

Combo Net 5 – 35Mbps

300.000

 • Băng thông: 35Mbps
 • Kênh: 160 kênh
 • Giá cước trọn gói: 350.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu cao và các quán cafe, quán ăn, doanh nghiệp…
Đọc tiếp

Combo Net 6 – 40Mbps

350.000

 • Băng thông: 40Mbps
 • Kênh: 160 kênh
 • Giá cước trọn gói: 350.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu cao và các quán cafe, quán ăn, doanh nghiệp…
Đọc tiếp

2. INTERNET & TRUYỀN HÌNH SPORT

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 1

275.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 2

290.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 3

310.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 4

330.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 5

360.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 6

460.000

Combo Sport Net 1

275.000

 • Băng thông: 15Mbps
 • Kênh: 160 kênh và 4 kênh K+ (K+1, K+PM, K+NS, K+PC)
 • Giá cước trọn gói: 275.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình.
Đọc tiếp

Combo Sport Net 2

290.000

 • Băng thông: 20Mbps
 • Kênh: 160 kênh và 4 kênh K+ (K+1, K+PM, K+NS, K+PC)
 • Giá cước trọn gói: 290.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình.
Đọc tiếp

Combo Sport Net 3

310.000

 • Băng thông: 25Mbps
 • Kênh: 160 kênh và 4 kênh K+ (K+1, K+PM, K+NS, K+PC)
 • Giá cước trọn gói: 310.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình.
Đọc tiếp

Combo Sport Net 4

330.000

 • Băng thông: 30Mbps
 • Kênh: 160 kênh và 4 kênh K+ (K+1, K+PM, K+NS, K+PC)
 • Giá cước trọn gói: 330.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu cao và các quán cafe, quán ăn, doanh nghiệp…
Đọc tiếp

Combo Sport Net 5

360.000

 • Băng thông: 35Mbps
 • Kênh: 160 kênh và 4 kênh K+ (K+1, K+PM, K+NS, K+PC)
 • Giá cước trọn gói: 360.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu cao và các quán cafe, quán ăn, doanh nghiệp…
Đọc tiếp

Combo Sport Net 6

460.000

 • Băng thông: 40Mbps
 • Kênh: 160 kênh và 4 kênh K+ (K+1, K+PM, K+NS, K+PC)
 • Giá cước trọn gói: 460.000đ/tháng (đã bao gồm 10%VAT)
 • Trang bị: 01 modem wifi, 01 đầu thu kỹ thuật số
  Gói cước phù hợp với các hộ gia đình có nhu cầu cao và các quán cafe, quán ăn, doanh nghiệp
Đọc tiếp