Chọn gói cước đăng ký

*Thời gian cam kết: 12 tháng đối với thuê bao đăng ký mới, 6 tháng đối với thuê bao trả trước chuyển sáng trả sau.

Gói T100
Phí duy trì 100.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng.
dien thoai viettel 50 phút ngoại mạng.
cam kết 12 tháng

Đăng ký

Gói B100
Phí duy trì 100.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng.
dien thoai viettel 10 phút ngoại mạng.
2GB data

Đăng ký

Gói B150
Phí duy trì 150.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 1.000 phút gọi nội mạng.
dien thoai viettel 100 phút ngoại mạng.
4GB data

Đăng ký

Gói B200
Phí duy trì 200.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 30 phút/cuộc.
dien thoai viettel 150 phút ngoại mạng.
150 sms nội mạng.
8GB data.

Đăng ký

Gói B250
Phí duy trì 250.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 60 phút/cuộc.
dien thoai viettel 200 phút ngoại mạng.
200 sms nội mạng.
10GB data.

Đăng ký

Gói B300
Phí duy trì 300.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 60 phút/cuộc.
dien thoai viettel 250 phút ngoại mạng.
250 sms trong nước.
10GB data.

Đăng ký

Gói B350
Phí duy trì 350.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 60 phút/cuộc.
dien thoai viettel 300 phút ngoại mạng.
300 sms trong nước.
12GB data.

Đăng ký

Gói B400
Phí duy trì 400.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 60 phút/cuộc.
dien thoai viettel 350 phút ngoại mạng.
350 sms trong nước.
15GB data.

Đăng ký

Gói B500
Phí duy trì 500.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 60 phút/cuộc.
dien thoai viettel 500 phút ngoại mạng.
400 sms trong nước.
30GB data.

Đăng ký

Gói B700
Phí duy trì 700.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 60 phút/cuộc.
dien thoai viettel 700 phút ngoại mạng.
700 sms trong nước.
30GB data.

Đăng ký

Gói B1000
Phí duy trì 1.000.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 60 phút/cuộc.
dien thoai viettel 1000 phút ngoại mạng.
1000 sms trong nước.
30GB data.

Đăng ký

Gói V200(*)
Phí duy trì 200.000đ/tháng


dien thoai viettel Miễn phí 20 phút/cuộc.
dien thoai viettel 200 phút ngoại mạng.
2GB/ngày (hết 2GB ngừng truy cập)

Đăng ký