1. Gói cước di động trả trước

Di động trả trước

Gói Hi90

90.000

Di động trả trước

Gói F90

90.000

Di động trả trước

Gói F120

120.000

Di động trả trước

Gói F140

140.000

Di động trả trước

Gói F190

190.000

Gói Hi90

90.000

– Phí đăng ký: 50.000đ/sim
– Cước tháng: 90.000đ/tháng

Chương trình:

 • Có 100 phút gọi ngoại mạng.
 • 100 phút gọi nội mạng.
 • 30 tin nhắn nội mạng.
 • 3GB data, hết lưu lượng dừng truy cập.
Đọc tiếp

Gói F90

90.000

– Phí đăng ký: 50.000đ/sim
– Cước tháng: 90.000đ/tháng

Chương trình:

 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
 • 15 phút gọi ngoại mạng.
 • 250 tin nhắn nội mạng.
 • 5GB data, hết lưu lượng truy cập theo gói MI chính nếu có.
Đọc tiếp

Gói F120

120.000

– Phí đăng ký: 50.000đ/sim
– Cước tháng: 120.000đ/tháng

Chương trình:

 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
 • 40 phút gọi ngoại mạng.
 • 7GB data, hết lưu lượng truy cập theo gói MI chính nếu có.
Đọc tiếp

Gói F140

140.000

– Phí đăng ký: 50.000đ/sim
– Cước tháng: 140.000đ/tháng

Chương trình:

 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
 • 60 phút gọi ngoại mạng.
 • 8GB data, hết lưu lượng truy cập theo gói MI chính nếu có.
Đọc tiếp

Gói F190

190.000

– Phí đăng ký: 50.000đ/sim
– Cước tháng: 190.000đ/tháng

Chương trình:

 • Miễn phí cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
 • 100 phút gọi ngoại mạng.
 • 9GB data, hết lưu lượng truy cập theo gói MI chính nếu có.
Đọc tiếp

STT

Gói Cước Cước tháng

Khuyến mãi phút gọi

1

F90

90.000đ

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút
 • 15 phút ngoại mạng
 • 250 tin nhắn nội mạng
 • 5GB data

2

Hi90

90.000đ

 • 100 gọi nội mạng.
 • 100 phút ngoại mạng
 • 30 tin nhắn nội mạng
 • 3GB data

3

F120

120.000đ

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
 • 40 phút ngoại mạng
 • 7GB Data

4

F140

140.000đ

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
 • 60 phút ngoại mạng
 • 8GB data

5

F190

190.000đ

 • Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút.
 • 100 phút ngoại mạng
 • 9GB data