Dịch vụ cung cấp sim số và các gói cước di động trả trước của Viettel.

Di động trả trước

Gói Economy

Di động trả trước

Gói F120

120.000

Di động trả trước

Gói F140

140.000

Di động trả trước

Gói F190

190.000

Di động trả trước

Gói F90

90.000

Di động trả trước

Gói Hi90

90.000

Di động trả trước

Gói Student

Di động trả trước

Gói Tom690

Di động trả trước

Gói Tomato

Data trả trước

Gói XL50

50.000

Data trả trước

Gói XL90

90.000

+842566552222