Cung cấp các gói cước dịch vụ sim Data internet trả trước của Viettel

Data trả trước

D900

900.000

Data trả trước

Gói D30

30.000

Data trả trước

Gói D300K

300.000

Data trả trước

Gói D500

500.000

Data trả trước

Gói XL50

50.000

Data trả trước

Gói XL90

90.000

+842566552222