Combo bao gồm 2 dịch vụ internet cáp quang và truyền hình số Viettel

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 1 – 15Mbps

215.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 2 – 20Mbps

230.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 3 – 25Mbps

250.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 4 – 30Mbps

270.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 5 – 35Mbps

300.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 6 – 40Mbps

350.000