Sản phẩm tích hợp nhiều 3 gói tiện ích bao gồm: internet cáp quang, truyền hình số Viettel và gói kênh K+ (K+1, K+NS, K+PM, K+NS)

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 1

275.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 2

290.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 3

310.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 4

330.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 5

360.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 6

460.000