Internet và truyền hình

Combo Net 5 – 35Mbps

300.000

Internet và truyền hình

Combo Net 6 – 40Mbps

350.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 3 – 25Mbps

200.000

+842566552222