Internet và truyền hình flexi

Combo Net 2 – 20Mbps

230.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 5 – 35Mbps

300.000
Browse Wishlist

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 6 – 40Mbps

350.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 2

290.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 3

310.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 4

330.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 5

360.000

Internet và truyền hình sport

Combo Sport Net 6

460.000

Dịch vụ Internet cáp quang

Gói Net 3 – 25Mbps

200.000

+842566552222