Internet và truyền hình flexi

Combo Net 1 – 15Mbps

215.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 3 – 25Mbps

250.000

Internet và truyền hình flexi

Combo Net 5 – 35Mbps

300.000

+842566552222