900.000

GIỚI THIỆU

–  Cước thuê bao: 900.000đ.
–  Trong vòng 360 ngày (12 tháng), có 7GB Data/30 ngày. Hết 7GB truy cập tốc độ thông thường.
–  Gói cước được gia hạn tự động sau khi hết chu kỳ 360 ngày.

Yêu cầu tư vấn

+842566552222