30.000

GIỚI THIỆU

–  Cước thuê bao: 30.000đ/30 ngày:
–  Miễn phí 2,5GB lưu lượng Data/30 ngày. Hết 2,5GB tính giá 9,76đ/50KB.
–  Gói cước được gia hạn tự động sau khi hết chu kỳ 30 ngày.

Yêu cầu tư vấn