Giá cước:

  • Giá cước thoại nội: 1.190 đ/p
  • Giá cước thoại ngoại: 1.390 đ/p
  • Giá cước SMS nội: 300đ/sms
  • Giá cước SMS ngoại: 350đ/sms.
Yêu cầu tư vấn