90.000

– Phí đăng ký: 50.000đ/sim
– Cước tháng: 90.000đ/tháng

Chương trình:

  • Có 100 phút gọi ngoại mạng.
  • 100 phút gọi nội mạng.
  • 30 tin nhắn nội mạng.
  • 3GB data, hết lưu lượng dừng truy cập.
Yêu cầu tư vấn