• Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Không cước thuê bao tháng
  • Cước nhắn tin thấp nhất trong các gói cơ bản (200đ/sms nội mạng, 250 đ/sms ngoại mạng)
Yêu cầu tư vấn