200.000

  • 4GB/ngày, cộng reset theo ngày (120GB/tháng).
  • Hết lưu lượng tốc độ cao băng thông chuyển về 256/256Kpbs.
  • Phí đăng ký 60.000đ/sim
Yêu cầu tư vấn

+842566552222