50.000

– Phí đăng ký sim: 50.000đ/sim

– Cước tháng: 50.000đ/tháng

  • Chương trình: có 5GB data truy cập internet, hết lưu lượng truy cập theo gói MI chính nếu có, chu kỳ 30 ngày.
Yêu cầu tư vấn