90.000

– Phí đăng ký: 50.000đ/sim
– Cước tháng: 90.000đ/tháng

Chương trình:  có 9GB data truy cập internet, hết lưu lượng truy cập theo gói MI chính nếu có, chu kỳ 30 ngày.

Yêu cầu tư vấn

+842566552222