DỊCH VỤ Y TẾ VIETTEL

Viettel cung cấp các giải pháp CNTT ứng dụng trong lĩnh vực y tế.