Chuyên nghiệp từ những khâu nhỏ nhất

Các bước cấu hình gửi mail hóa đơn điện tử cho người mua hàng bằng Gmail, Yahoo, Hotmail

Kể từ ngày 31/05/2022, Google Mail thay đổi chính sách bảo mật dẫn đến các bước cấu hình bên dưới không còn hiệu lực nữa. 

——– Hết hiệu lực ———

S-Invoice xin hướng dẫn quý Khách hàng cấu hình gửi hóa đơn điện tử cho người mua bằng Gmail, Hotmail, Yahoo hoặc Outlook.

*** Tips: Người dùng nên cấu hình bằng Thẻ ẩn danh (Incognito window/ Private window/…) trên trình duyệt.

1. DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG GMAIL ĐỂ GỬI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bước 1: Đăng xuất toàn bộ tài khoản Gmail trên trình duyệt.

 • Truy cập vào website mail.google.com.
 • Nhập mật khẩu Gmail để đăng nhập (Nếu trình duyệt đã lưu mật khẩu thì không cần).
 • Nhấn chuột vào biểu tượng hình tròn trên góc phải hộp thư và chọn mục Sign out off all Accounts (Đăng xuất khỏi tất cả tài khoản).

Bước 2: Đăng nhập lại bằng tài khoản Gmail dùng để gửi hóa đơn.

*** Lưu ý: Khi đăng nhập Gmail để tránh gõ sai mật khẩu, người dùng cần tắt bộ gõ Tiếng Việt (Unikey hoặc Vietkey).

Bước 3: Cho phép ứng dụng truy cập vào tài khoản Google của bạn.

 • Nếu tài khoản Gmail không cấu hình Bảo mật 2 bước: người dùng tiếp tục nhấn vào nút “Allow access to your Google account” (“Cho phép truy cập vào tài khoản Google của bạn”), nhấn Continue (Tiếp tục).
 • Nếu tài khoản Gmail có cấu hình Bảo mật 2 bước: người dùng sẽ nhận được thông báo “Note: Since your account uses 2-Step Verification, you may need to create an application-specific password to sign in with your application”. Khi đó, người dùng cần TẮT cấu hình bảo mật 2 bước (Bước 4) và cho phép ứng dụng kém an toàn (Bước 5).

Bước 4: Cách tắt cấu hình Bảo mật 2 bước (2-Step Verification)

 • Truy cập Gmail (mail.google.com).
 • Nhấn vào biểu tượng hình tròn góc trên phải của Gmail và chọn Manage your Google Account (Quản lý tài khoản Google của bạn).
 • Chọn Security (Bảo mật).
 • Chọn mục 2-Step Verification (Xác minh 2 bước).
 • Nhập mật khẩu Gmail và nhấn Next (Tiếp theo) để tiếp tục.
 • Nhấn nút Turn Off (Tắt) tại màn hình xác minh 2 bước.
 • Nhấn Turn Off (Tắt) một lần nữa để xác nhận tắt.

Bước 5: Thiết lập ứng dụng kém an toàn.

*** Lưu ý:

 • Người dùng cần mở tab mới, tuyệt đối không được để đường link tại bước 2 và đương link tại bước 4 trên cùng một tab.
 • Trường hợp sau khi nhập vào đường link “https://myaccount.google.com/lesssecureapps” mà không hiển thị nút Off thì người dùng đã tắt bảo mật 2 bước không thành công (hoặc chưa tắt), người dùng phải thực hiện lại Tắt xác minh bảo mật 2 bước.

Bước 6: Cấu hình thông số Gmail trên hệ thống hóa đơn điện tử S-Invoice.

 • Truy cập website hóa đơn điện tử S-Invoice: business-sinvoice.viettel.vn.
 • Nhập tài khoản và nhấn Đăng nhập
 • Chọn chức năng Quản lý thông tin doanh nghiệp/Cấu hình doanh nghiệp
 • Chọn tab Email và điền các thông số như sau:
  • Cấu hình mẫu: Chọn Gmail;
  • Tên cấu hình: nhập “Gmail”;
  • Tên đăng nhập: nhập Gmail dùng để gửi Hóa đơn điện tử đến Khách hàng. Ví dụ: sinvoicevn@gmail.com;
  • Mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập Gmail.
  • Nhắc lại mật khẩu: nhập lại mật khẩu đăng nhập Gmail.
  • Trạng thái: chọn Hoạt động.
  • Loại bảo mật: STARTTSL hoặc SSL/TSL (ưu tiên chọn STARTTSL).
  • Địa chỉ server: nhập smtp.gmail.com
  • Cổng: 587
 • Nhấn Cập nhật để cập nhật các thông số khai báo lên hệ thống.

Quy định của Google đối với tài khoản Gmail:

 • Một ngày gửi được tối đa cho 500 người nhận (đối với tài khoản trial), nếu quá số lượng người nhận thì Google sẽ không cho phép gửi email. Vì vậy, doanh nghiệp cần kiểm tra thông tin người nhận gửi đi trong một ngày để đảm bảo gửi được email đến người mua.
 • Trường hợp người dùng đã nhập đúng các thông tin nhưng vẫn không cấu hình được Gmail. Nguyên nhân có thể là do tài khoản Google đã cấu hình bảo mật nhiều lớp. Khi đó, người dùng cần thực hiện như sau:
  • Mỗi một lần người dùng vào Gmail từ những nguồn PC/Device khác nhau, Google sẽ kiểm tra xác minh lại thông tin người đó là chính chủ đăng ký email qua số điện thoại đã đăng ký. Để cấu hình thành công email và chắc chắn email sẽ được gửi đến người mua trước đó, người dùng cần vào trình duyệt, đăng nhập vào Gmail, hệ thống sẽ gửi thông báo trên màn hình điện thoại.
  • Người dùng cần vào điện thoại, lấy mã code Google gửi, nhấn Yes tại giao diện trên điện thoại.
  • Người dùng nhập vào mã code hệ thống đã gửi, vào Gmail check mail như bình thường
  • Người dùng quay lại giao diện cấu hình Gmail trên hệ thống hóa đơn điện tử S-Invoice, thực hiện cấu hình lại xem hệ thống đã gửi mail thành công hay chưa
  • Máy tính cấu hình email và máy tính xác nhận mã code Google phải cùng là 1 mạng (máy tính và điện thoại cùng chung mang internet, điện thoại dùng 3,4G để nhập mã xác thực tỉ lệ thành công thấp.)

2. DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG YAHOO MAIL ĐỂ GỬI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Bước 1: Cho phép ứng dụng kém an toàn

 • Truy cập đường dẫn: https://login.yahoo.com/account/security
 • Đăng nhập bằng tài khoản Yahoo dùng để gửi mail hóa đơn điện tử
 • Nhấn chọn Allow apps that use less secure sign in

Bước 2: Cấu hình thông số Yahoo mail trên hệ thống hóa đơn điện tử S-Invoice.

 • Truy cập website hóa đơn điện tử S-Invoice: business-sinvoice.viettel.vn.
 • Nhập tài khoản và nhấn Đăng nhập
 • Chọn chức năng Quản lý thông tin doanh nghiệp/Cấu hình doanh nghiệp
 • Chọn tab Email và điền các thông số như sau:
  • Cấu hình mẫu: Chọn Yahoo;
  • Tên cấu hình: nhập “Yahoo”;
  • Tên đăng nhập: nhập Yahoo mail dùng để gửi Hóa đơn điện tử đến Khách hàng. Ví dụ: sinvoicevn@yahoo.com;
  • Mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập Yahoo.
  • Nhắc lại mật khẩu: nhập lại mật khẩu đăng nhập Yahoo.
  • Trạng thái: chọn Hoạt động.
  • Loại bảo mật: STARTTSL hoặc SSL/TSL (ưu tiên chọn STARTTSL).
  • Địa chỉ server: nhập smtp.mail.yahoo.com
  • Cổng: 587
 • Nhấn Cập nhật để cập nhật các thông số khai báo lên hệ thống.

3. DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG HOTMAIL ĐỂ GỬI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ S-INVOICE

 • Cấu hình các thông tin trên hệ thống hóa đơn điện tử S-Invoice như sau:
  • Cấu hình mẫu: Chọn Hotmail;
  • Tên cấu hình: nhập “Hotmail”;
  • Tên đăng nhập: tên Hotmail dùng để gửi hóa đơn điện tử. Ví dụ: sinvoicevn@hotmail.com;
  • Mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập Hotmail;
  • Nhắc lại mật khẩu: nhập lại mật khẩu đăng nhập Hotmail;
  • Trạng thái: Chọn Hoạt động;
  • Loại bảo mật: STARTTSL hoặc SSL/TSL (ưu tiên chọn STARTTSL);
  • Địa chỉ server: smtp.live.com;
  • Cổng: 587
 • Nhấn Cập nhật để cập nhật các thông số khai báo lên hệ thống.

4. DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG TÊN MIỀN RIÊNG ĐỂ GỬI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ S-INVOICE

 • Doanh nghiệp cần có các thông tin:
  • Địa chỉ Email server;
  • Cổng gửi thư;
  • Loại bảo mật.
 • Cấu hình thông tin trên hệ thống Hóa đơn điện tử S-Invoice như sau:
  • Cấu hình mẫu: Để mặc định là chọn (không chọn gì);
  • Tên cấu hình: nhập Gửi mail
  • Tên đăng nhập: tên email dùng để gửi hóa đơn điện tử. Ví dụ: tailv1@viettel.com.vn
  • Mật khẩu: nhập mật khẩu đăng nhập email;
  • Nhắc lại mật khẩu: nhập lại mật khẩu đăng nhập email;
  • Trạng thái: Chọn Hoạt động;
  • Loại bảo mật: None;
  • Địa chỉ server: …..(chọn do IT cung cấp);
  • Cổng: 25 để mặc định
 • Nhấn Cập nhật để cập nhật các thông số khai báo lên hệ thống.

*** Lưu ý: Khi cấu hình xong mail thì người dùng cần phải cấu hình biểu mẫu Email mới gửi được hóa đơn sau khi phát hành đến người mua

Scroll to Top

Đăng ký GÓI PRO600

COMBO BASIC FAST3

COMBO K+ FAST3

COMBO K+ FAST2

COMBO K+ FAST1

Combo Standard Mesh3

Combo Standard Mesh2

Combo Standard Mesh1

Combo Standard Fast3

Combo Standard Fast2

Combo Standard Fast1

COMBO BASIC MESH3

Combo Basic Mesh2

Combo Basic Mesh1

COMBO BASIC FAST2

COMBO K+ MESH2

COMBO BASIC FAST1

Đăng ký GÓI MESH3

Đăng ký gÓI MESH2

Đăng ký GÓI MESH1

Đăng ký gói fast4

Đăng ký Gói FAST3

Đăng ký gói fast2

Gia hạn chữ ký số

Gói gia hạn chữ ký số USB Token 36 tháng
Giá trên hóa đơn: 2.909.000đ | Chiếc khấu: 1.009.000đ
Giá thực thu: 1.900.000đ

GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ

Gói gia hạn chữ ký số USB Token 24 tháng
Giá trên hóa đơn: 2.191.000đ | Chiếc khấu: 691.000đ
Giá thực thu: 1.500.000đ

Gia hạn CHỮ KÝ SỐ

Gói gia hạn chữ ký số USB Token 12 tháng
Giá trên hóa đơn: 1.276.000đ | Chiếc khấu: 376.000đ
Giá thực thu: 900.000đ

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Gói chữ ký số USB Token 36 tháng
Giá trên hóa đơn: 3.109.000đ | Chiếc khấu: 1.109.000đ
Giá thực thu: 2.000.000đ

ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ

Gói chữ ký số USB Token 24 tháng
Giá trên hóa đơn: 2.741.000đ | Chiếc khấu: 851.000đ
Giá thực thu: 1.890.000đ

COMBO K+ MESH1

COMBO K+ MESH3

Đăng ký GÓI Mesh PRO1000

B2KT

Cước thuê bao: 2.000.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 2000 phút gọi ngoại mạng | 200GB data/tháng | 2000 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

Đăng ký GÓI MESH PRO600

Đăng ký GÓI Mesh Pro300

Đăng ký GÓI PRO1000

Đăng ký GÓI PRO300

gói 10.000 tờ hóa đơn

Gói 10.000 tờ hóa đơn – Giá gói: 4.826.000đ

gói 7000 tờ hóa đơn

Gói 7000 tờ hóa đơn – Giá gói: 3.905.000đ

gói 5000 tờ hóa đơn

Gói 5000 tờ hóa đơn – Giá gói: 2.937.000đ

gói 3000 tờ hóa đơn

Gói 3000 tờ hóa đơn – Giá gói: 1.936.000đ

gói 2000 tờ hóa đơn

Gói 2000 tờ hóa đơn – Giá gói: 1.375.000đ

gói 1000 tờ hóa đơn

Gói 1000 tờ hóa đơn – Giá gói: 913.000đ

gói 500 tờ hóa đơn

Gói 500 tờ hóa đơn – Giá gói: 583.000đ

gói 300 tờ hóa đơn

Gói 300 tờ hóa đơn – Giá gói: 429.000đ

B1KT

Cước thuê bao: 1.000.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 1000 phút gọi ngoại mạng | 100GB data/tháng | 1000 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

T100

Cước thuê bao: 100.000/tháng | 1000 phút gọi nội mạng | 50 phút gọi ngoại mạng

B700T

Cước thuê bao: 700.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 700 phút gọi ngoại mạng | 70GB data/tháng | 700 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

B500T

Cước thuê bao: 500.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 500 phút gọi ngoại mạng | 50GB data/tháng | 400 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

B400T

Cước thuê bao: 400.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 350 phút gọi ngoại mạng | 40GB data/tháng | 350 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

B350T

Cước thuê bao: 350.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 300 phút gọi ngoại mạng | 35GB data/tháng | 300 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

B300T

Cước thuê bao: 300.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 250 phút gọi ngoại mạng | 30GB data/tháng | 250 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

B250T

Cước thuê bao: 250.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 200 phút gọi ngoại mạng | 25GB data/tháng | 200 SMS trong nước không phân biệt nhà mạng

V300T

Cước thuê bao: 300.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 60 phút/cuộc | 200 phút gọi ngoại mạng | 200 SMS nội mạng | 6GB/ngày (180GB/tháng)

V250T

Cước thuê bao: 250.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 30 phút/cuộc | 150 phút gọi ngoại mạng | 150 SMS nội mạng | 5GB/ngày (150GB/tháng)

V200T

Cước thuê bao: 200.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 20 phút/cuộc | 100 phút gọi ngoại mạng | 100 SMS nội mạng | 4GB/ngày (120GB/tháng)

V160T

Cước thuê bao: 160.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 20 phút/cuộc | 60 phút gọi ngoại mạng | 60 SMS nội mạng | 3GB/ngày (90GB/tháng)

B200T

Cước thuê bao: 200.000/tháng | miễn phí gọi nội mạng 30 phút/cuộc | 150 phút gọi ngoại mạng | 150 SMS nội mạng | 20GB data/tháng

B150T

Cước thuê bao: 150.000/tháng | 1000 phút gọi nội mạng | 100 phút gọi ngoại mạng |100 SMS nội mạng | 12GB data/tháng

b100n

Cước thuê bao: 100.000/tháng | 1000 phút gọi nội mạng | 10 phút gọi ngoại mạng | 3GB data/tháng

Đăng ký chữ ký số

Gói chữ ký số USB Token 12 tháng
Giá trên hóa đơn: 1.826.000đ | Chiếc khấu: 536.000đ
Giá thực thu: 1.290.000đ